voleybol nasil oynanir Için Adım Haritaya göre Yeni Adım

Hacısı hocası bu. Sonra uzun uzun bu kagitlar ustunde ne i§ yaptigini anlatiyor. Ne ormanlarin kag metrekare oldugunu, bu yil ne kadarinin kesildigini, on yil once ne kadarinin baltaliga ayrildigini, §imdi de ne kadarinin yanmi§ oldugunu anlatiyor. Açıklık vermeden.

Buna kar§in ug yildir levha satin alanlar gogaldi. Nasil gogaldi? Sanki ansizin. Duvarlarina kugukten buyuge un yapmi§ ressamlarin tablolarini asanlar ansizin gogaldilar.

Kimin kizi Zehra? Evi nasil? O an’a değinme bunu hig kaygı etmemi§tim. Zehra’nm nerden geldigi, kimin nesi oldugu kimsenin bile aklina gelmiyordu. Gorunumu mu du§undurmuyordu bunu? Adanali oldugunu biliyorum, cümlesi bu. Adana’dan bir i§ginin kizi mi, pamuk tarlalarinda gali§an bir irgatin kizi mi yoksa? Hadi canim, bir irgat kizi ba§kentin bir universitesine denli nasil gelebilirmi§! Nasil §etlant bir suveteri mümkün ve alti ayda bir gozluk gergevesi degi§tirebilir, cümlesi birbirinden girkin amma hepsi bile birbirinden pahali?

Kamer§en’in baki§lari butun o tatataa’lar, iki fasilda tamamlanan alki§larin ardmdan, tam nikah masasina oturacagi sira degmi§ti yuzume, gozlerime. Artik, azca once kalabaliktan birinin garpmasiyla birazcik yana kayan elkızı §apkasini duzeltmeyi du§unemez. Artik, bir masanin iki ba§ma, ikisi Ercan’la kendisi igin kar§iya yanyana konmu§ sandalyelerden kendisine ayrilana otururken, birçok gegmi§ gunlerin il ali§kanligiyla da olsa, buru§masin niteleyerek gelinliginin etegini duzeltemez. Gelin gigeginin ucundan sarkan ve Ercan’la kendisi arasina siki§ip kalan gelin telini bu siki§ikliktan gekip kurtaramaz da.

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik yek ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye az buçuk elan itilmi§ koltugunda, eli muttasıl opulmesine kar§in kamu yalniz artan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Bunu ben soyluyorum. Hem bile Ercan’in kulagina, onunla ba§ba§a kalmaktan ote higbir §ey istemedigimi sandiracak bir sesle.

Ona koridorda rastlayiverince, igimde patlayan guzelligi kendimden de gizlemeye gali§arak, i§te bir yol henüz yanimdakilere kendimi begendirebilme gabasi. Ba§ka gün olsa, onun o münezzeh, dalgin duru§u kar§isinda yureklenip de yanina gidemezdim.

“Birinin birine bagirip kufrettigini duydum da abi...” Bu urkuntu ortasinda beni ilhan’a §ikayet etmeyeceginden güvenli degilim artik. “HadsittL”

Son sergimde tokadi yemi§sem bile bedelini almi§tim. -Bazı sizi tokatlarsa, birtakımı bile sizi bagrina göz.- Ustelik birileri henuz huzuru iade gerekgesiyle insanlarimizi goril kanatlari altina da almami§ti.

Ali Becerikli’yi tanimanizi isterdim. Onu taniyanlarin insanimiza guveni artar. Ali Marifetli’yi taniyan igin, halkini sevmek soyut bir §ey olmaktan gikar. Ona duydugum saygi ve guven, halkima duydugum guven ve saygiyla ozde§le§mi§tir.

Dilim dolanmi§ti. Bu ne rüsva gorev verili§, bu ne aşağılık gorev ali§?.. Aristokrat olsaydim kilicimi geker, benim kendi onurum info adress var, o bana yeter, diyerek duelloya gagirirdim Sami’yi. Lakin ne yazik ki aristokratlik niteleyerek bir §ey -o da suyunun suyunun suyu- Omer’e ve Omer gibi sağlam az ki§iye ozel locadir bu ulkede.

soyluyor. Devletin kapitalistle§mesini bir gunde tersyuz edip onleyecek ve donu§turecek degiliz elbet. Henüz i§in ba§indayiz.

“Bu sana olan get adres url duygumun yanina saygiyi şimendifer ve bu duyguyu pekâlâ§tirir,” dedi o da. O temiz§am aramizda gegen yalnızca aşk sozu bu başüstüne.

i§lerlik kazamyorsa, onlara i§lerlik kazandiracak bir ortamm da var edilebilmesinden bana kalirsa...”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “voleybol nasil oynanir Için Adım Haritaya göre Yeni Adım”

Leave a Reply

Gravatar